Bohoslužby ve dnech 14.5.2023 – 21.5.2023

Neděle:  6. neděle velikonoční
8.30
slouží P. Vít Dlapka

Úterý:  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
18:15
slouží P. Vít Dlapka

Středa:
7:30
slouží P. Petr Košák

Čtvrtek:  Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:15 
slouží P. Josef Kopecký

Pátek:
18:15

Neděle:  7. neděle velikonoční
8:30      za děti přistupující poprvé k svatému přijímání
slouží P. Vít Dlapka 

Dnes není farní kavárna.

V pondělí 15. května začíná novena k Panně Marii Pomocnici křesťanů.

Příští neděli 21. května přistoupí zde na Salesku při mši svaté 9 dětí k 1. sv. přijímání. U sv. Jiljí pak přistoupí dalších 19 dětí. Prosíme o modlitbu za všechny prvokomunikanty.

Do neděle 21. května je možnost odevzdat návrhy na členy pastorační rady farnosti Nová Líšeň. Schránka na návrhy je v neděli v kulaťounu a přes týden v kapli Saleska.

O Slavnosti Svatého Ducha v neděli 28. května vás všechny zveme po mši svaté na Farní den i s obědem. Proto ve středu 17. května ve 20:30 proběhne na Salesku schůzka těch, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou.

Děkujeme ze srdce všem, kdo se podíleli na přípravě víkendu v Kostelním Vydří. Věříme, že tento víkend ještě ponese mnoho ovoce.