Duch svatý nás spojí – tak znělo ústřední motto setkání farnosti Nová Líšeň v Kostelním Vydří. Právě na toto poutní místo v péči karmelitánů se sjelo o prodlouženém víkendu 6.-8. května 32 rodin převážně z farnosti Nová Líšeň, aby spolu tvořily společenství. Tento čas jsme naplnili vzájemným setkáváním a společnými aktivitami – výlety, programy pro děti, dospělé i celé rodiny. Ducha svatého jsme mezi nás zvali při každodenních modlitbách chval. Svěřovali jsme mu naše společenství a radostně jsme chválili našeho Pána.

V neděli se společenství rodin rozšířilo o naše spolufarníky, kteří se za námi do Kostelního Vydří vydali z Líšně autobusem či po vlastní ose. Prožili jsme společně mši svatou. Důležitým bodem našeho setkání byla prezentace výstupů Farní cesty. Tu tvořily jednotlivé skupinky, které se v posledních měsících ve farnosti scházely a věnovaly se těmto tématům: senioři, mládež 14+, komunikace se světem, mediální skupinka a společenství ve farnosti. Následná diskuse k těmto tématům přinesla mnoho dalších podnětů a možností, jak obohatit život naší farnosti.

Celé setkání v Kostelním Vydří přineslo mnoho příležitostí k navázání a prohloubení vzájemných vztahů mezi rodinami z farnosti. Odjížděli jsme všichni radostní, naplněni duchovními impulzy a obohaceni z krásně prožitého víkendu. Veliké díky patří všem organizátorům za čas a energii, které přípravě celé akce věnovali.