Líšeňský farář Petr Šikula – promluva k 34. neděli v mezidobí