Dnes po mši není farní kavárna.

Příští neděli nebude na Salesku mše svatá.
Odjezd autobusu na farní pouť bude v neděli 7. května v 7:30 z Jírové u radnice, návrat kolem 20. hodiny. Kdo by měl ještě zájem a nezapsal se, může se ještě dnes zapsat do seznamu v kulaťounu. V autobuse jsou stále volná místa.

Ve čtvrtek 11. května proběhne v líšeňské Rokli od 15:30 do 19:30 hodin Běh pro Julii, charitativní akce na podporu dětského hospice Dům pro Julii. Kdo chcete přispět na dobrou věc, informujte se na plakátku v kulaťounu, či na webových stránkách Domu pro Julii.

Z dnešní katecheze: Pán Ježíš je náš dobrý pastýř, který nám ukazuje cestu do Božího království. Každého z nás volá naším jménem, zve nás, abychom šli za ním.