Na dnešní dětské katechezi jsme si povídali o pastýřích. Pán Ježíš je náš dobrý pastýř, který nám ukazuje cestu do Božího království. Každého z nás volá naším jménem, zve nás, abychom šli za ním.

Za domácí úkol můžete zkusit nakreslit či namalovat pastýře a poslat obrázek na katecheze@farnostnovalisen.cz. Nejhezčí obrázky jsou zde: