„Podle jízdy je to Jehú, syn Nimšího, neboť jede ztřeštěně.“ – 2. Královská 9,20