Dne 21. 5. 2023 během nedělní bohoslužby přistoupí 9 dětí k 1. svatému přijímání.