Tento rok zavítá naše farnost na pouť do Kostelního Vydří, která bude zakončena slavnostní mší v neděli 7. 5., po níž bude prezentován mimo jiné tento web.