Velikonoční obřady v letošním roce proběhnou podle následujícího rozpisu:

Nejprve bude Květná neděle, potom dlouhá přerušovaná bohoslužba od čtvrtka až do vigilie. Následovat budou samotné velikonoční svátky, které nás budou těšit až do letnic.